planbordshop.nl
Glassboard.nl

E-Commerce overeenkomst

E-Commerce overeenkomst IFM-Ecom


Electronic Commerce overeenkomst IFM-Ecom

1.) Door het maken van een bestelling en het plaatsen van een aankooporder middels gebruik van deze website en de e-commerce aanbiedingen van IFM-Ecom , aanvaardt en verbindt de Klant er zich toe de hier vermelde voorwaarden ( " Voorwaarden") na te leven.
Vanaf aanvaarding van de Voorwaarden, geeft IFM-Ecom de Klant het recht om elektronische orders te plaatsen.
IFM-Ecom laat de Klant en de gebruikers van de Klant die toelating hebben om elektronische orders door te geven namens Klant ( "Toegelaten Gebruikers" ) toe om de prijzen en productinventarissen van IFM-Ecom te raadplegen en om aankooporders elektronisch te doen.

2.) Bij het plaatsen van een order mag de klant gebruik maken van ťťn, of van een combinatie van account namen, account nummers en andere identificatievormen, zoals passwoorden of andere codes toegewezen aan de Klant ( hierna worden deze identificatievormen afzonderlijk of samen "Klant Identificatie" genoemd)

3.) Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Klant Identificatie vertrouwelijk te houden. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn Klant Identificatie. De klant verwittigt IFM-Ecom onmiddellijk bij verlies van het passwoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het passwoord van de Klant of van andere Klant Identificatie.

4.) De Klant erkent dat hij geheel verantwoordelijk is voor het gebruik van de Klant Identificatie en erkent dat uitsluitend hij verantwoordelijk is om veiligheidsmaatregelen en -procedures op te stellen om te garanderen dat het gebruik van de Klant Identificatie enkel gebeurt door de Toegelaten Gebruikers voor toegelaten redenen. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Klant Identificatie door een gewezen, bestaande of toekomstig agent, vertegenwoordiger, werknemer of welke andere persoon, die een Klant Identificatie gekregen heeft. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle wijzigingen betreffende de Toegelaten Gebruikers die de Klant vertegenwoordigen.

5.) Bijgevolg stemt de Klant toe dat IFM-Ecom het recht heeft om geheel te kunnen vertrouwen op de rechtmatigheid en echtheid van de orders die geplaatst zijn door middel van Klant Identificatie en om goederen te leveren,te  factureren en betaling te ontvangen zoals aangeduid op de order.

6.) De Klant erkent dat elke aankooporder, geplaatst op of via de website IFM-Ecom of via andere elektronische middelen, waarbij de Klant Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldig en bindend aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekend aankooporder.

7.) De Klant erkent dat IFM-Ecom niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de Klant naar IFM-Ecom door het gebruiken van de juiste Klant Identificatie.
Niettegenstaande behoudt IFM-Ecom het recht om deze data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin deze data werden ontvangen. 

8.) De Klant heeft het recht om Toegelaten Gebruikers te wijzigen, bij te voegen of te schrappen na schriftelijke mededeling middels ontvangstbewijs aan IFM-Ecom.
IFM-Ecom stemt toe om deze veranderingen , bijvoegsels of schrappingen te implementeren binnen vierentwintig (24) uren na ontvangst van een dergelijke mededeling.

9.) IFM-Ecom mag op elk moment de onderhavige Voorwaarden wijzigen. Na mededeling van deze veranderingen mag de Klant zijn toegang tot de website van IFM-Ecom beŽindigen door een opzegtermijn van twee (2) weken. Als dergelijke mededeling niet gegeven wordt aan IFM-Ecom wordt de Klant verondersteld akkoord te gaan met de veranderingen.
 
10.) IFM-Ecom en de Klant kunnen de overeenkomst beŽindigen op elk moment en voor het even welke reden door een opzegtermijn van vijftien (15) dagen gegeven bij schriftelijke mededeling. IFM-Ecom heeft het recht om de overeenkomst te beŽindigen en de toegang te weigeren met onmiddellijke ingang, indien de Klant de Voorwaarden niet nakomt.     

11.) IFM-Ecom behoudt zich het recht voor om aankooporders geplaatst via de website IFM-Ecom te aanvaarden of te weigeren.

12.) Ingeval de Klant een administratie wenst bij te houden van de aankooporders geplaatst via de website IFM-Ecom, dient het order bevestigingsscherm door de Klant geprint te worden aangezien bij gebreke hiervan de IFM-Ecom factuur de enige documentatie kan zijn die door IFM-Ecom wordt geleverd met betrekking tot de aankoop en betaling van IFM-Ecom producten en diensten besteld via de website van IFM-Ecom

13.) De Algemene Verkoopvoorwaarden van IFM-Ecom zullen van toepassing zijn op alle orders die geplaatst worden via de website IFM-Ecom. 

14.) De partijen gaan ermee akkoord dat IFM-Ecom niet verantwoordelijk zal zijn voor enige bijkomstige schade , gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van elektronische transmissie van orders of andere informatie, zelfs als IFM-Ecom op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

15.) De Klant doet hierbij afstand van enige toekomstige betwisting van de geldigheid en de afdwingbaarheid van alle orders ingevoerd en geplaatst bij IFM-Ecom, op grond van het feit dat deze elektronisch verstuurd en goedgekeurd worden.

16.) De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor alle onkosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor telefonie en materiaal voor telecommunicatie, die nodig zijn om de website IFM-Ecom te gebruiken.

17.) De geldigheid, interpretatie en de voorstelling van onderhavige Voorwaarden zullen gecontroleerd worden door en opgevolgd worden volgens de wetten van het land waarin IFM-Ecom de aankooporder aanvaardt. De Klant aanvaardt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land, onverminderd het recht van IFM-Ecom om op elk moment rechtspleging tegen de Klant in te stellen in eender welk ander rechtsgebied of voor eender welke andere rechtbank om de onbetaalde facturen van de Klant op te eisen.

Hieronder vindt u een overzicht van onze veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Login
U bent niet ingelogd!
Gebruikersnaam Wachtwoord  
Onthoud mij.
Winkelwagen
Artikelen 0
Totaal € 0,00
Registreer u hier
Word nu klant!
Klik hier om te registreren:
Particulier | Organisaties
Vertrouwd en Veilig

Logo Webshop Keurmerk - glassboard.nlPositive SSL on a transparent background

Klantenservice
Vragen over een whiteboard? Wij bellen U
Onze voordelen

 • Dé online specialist
 • Unieke glazen borden
 • Verzendkosten NL Ä 5.95
 • Verzendkosten BE Ä 5.95
 • Alles online beschikbaar
 • Deskundig verkoopteam
 • Voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
 • Kopen via beveiligde verbinding
 • Hulpvaardige Klantenservice
 • Glassboard met uw tekst of logo
 • Zakelijk kopen op rekening


Ideal

Glassboard.nl | onderdeel van IFM-Ecom  | Koningin Wilhelminalaan 42 - 8338 KE - Willemsoord  | Tel 0521 750 376 | Sitemap

Email info@ifm-ecom.nl  |  KvK: 78253306 | BTW nr NL0033.07.668.B70 | 

Gebruik van deze website betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert. 
Copyright © 2020 IFM-Ecom